Açık Rıza Metni

İşbu açık rıza metnini imzalayarak, aşağıda belirtilen kategorilere ilişkin verilerimin, Züccaciyeciler Derneği (‘‘Dernek’’) veya yetkilendirdiği üçüncü şahıslar tarafından burada belirtilen amaçlarla işlenmesi hususunda açık ve kesin olarak onay veriyorum.

İşbu açık rıza metni kapsamında Dernek, online etkinlik sürecinde aşağıdaki tabloda belirtilen kişisel verileri,

  • Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
  • Sektörel etkileşimin artırılması
  • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

amaçları ile işleyebilir. Aşağıda yer alan tüm kişisel verilerim, açık rızama dayalı olarak online etkinlik sırasında etkinliğe katılıp Türkiye dışında bulunan katılımcılara aktarılabilir.

Yukarıdaki hususlara ek olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun (‘’Kanun’’) 11. maddesindeki haklarım hususunda bilgilendirildiğimi beyan ederim. Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklardan birini kullanmak istediğimde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında ya da kişisel verilerimin işlenmesi hususunda herhangi bir sorum olduğu takdirde, Şirket’e tarafıma yapılan aydınlatma sırasında belirtilen yöntemlerle ve ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen yöntemlerle başvuru yapabilirim.

Back to top of page